Toki Haber Dergisi Yasemin Bulut Röportajı

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği Başkanı Yasemin Bulut:

BİRLEŞİRSEK GÜÇLENİRİZ

“Güçlü Kadın, Güçlü Sektör” sloganıyla yola çıkan Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği (AYSKAD), asansör sektörünü kadınların gücüyle yükseltmeyi hedefliyor. “Asansörde yerli ve milli” markaların oluşmasını amaçlayan AYSKAD Başkanı Yasemin Bulut, bu yolda sektörden tam destek bekliyor.

Kadınlar yüzyıllardır toplumda ve iş hayatında erkeklerle eşit koşullara gelebilmek için önemli bir çaba içinde. Bu gayretin sonucu olarak uzay biliminden yer bilimlerine bugün hemen her meslekte kadınlar başarısını kanıtlamış olsa da, erkek istihdamının ağırlıklı olduğu alanlarda biraz daha yol kat edilmesi gerektiği görülüyor.İnşaat sektörü ve onun yan kolu olan asansör sektöründe de durum benzer. YaseminBulut, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği’ni kurarak bu yolu kısaltmak için önemli girişimlerde bulunuyor.

“SEKTÖRDE KADIN GÜCÜNÜ GÖRÜNÜR KILDIK”

Asansör sektöründe çalışan kadınları bir araya getirip sosyalleşmek ve iş hayatında karşılaştıkları sorunları birlikte göğüslemek amacıyla kurduğu “Asansörde Topuk Sesleri” grubunun zamanla çok ilgi gördüğünü ve sektörde önemli bir ihtiyacı uyandırdığını fark eden Yasemin Bulut, “Asansörde Topuk Sesleri ile görünür kıldığımız sektördeki kadın gücünün, sorunlarımıza daha aktif çözümler üreteceğini gördük ve grubu toplumsal bir yapıya dönüştürmek istedik” diyor. Bulut, bu sayede Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği’nin (AYSKAD) kurulduğunu söylüyor.

Asansör sektörünün en temel sorunlarından biri, asansörün aslında hayati öneme sahip bir “dikey taşıma aracı” olduğuna dair farkındalığın hem toplumsal düzeyde hem de bireysel düzeyde yetersiz olması. Diğer bir sorun da, bu araca binenlerin can güvenliğini ve konforunu sağlayacak teknik elemanın, yani sektördeki yetişmiş elemanların yetersizliği.AYSKAD da “eğitim kadınların işi” diye yola çıkarak bu alanda önemli projeler geliştirdi.İçindeki güce inanarak kadın meslektaşlarına öncü olan Yasemin Bulut, çalışmalarını şöyle aktarıyor:

AYSKAD, kuruluşunuzdan bugüne geçen iki yılda, eğitim alanında projeler yürüttü. Bunlara kısaca değinir misiniz? 

AYSKAD olarak sektörümüzün gelişimi için insan kaynaklarına yatırım yapmanın gerekliliğine inanıyoruz. Sektörümüzün başlıca sorunlarından biri nitelikli ara eleman ihtiyacı. Bu ihtiyaca cevap verecek olan mesleki eğitim çalışmalarımızın başında 2018 yılında protokollerini imzaladığımız .AYSKAD AKADEMİ projemiz geliyor. Türkiye genelinde asansör sistemleri eğitimi veren meslek okullarımızın uygulama atölyelerinin yeni teknolojiyle donanımını sağlayacağımız AYSKAD AKADEMİ projemizi ilk olarak İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulamaya başladık.

“OKULLARDA AKRAN ARABULUCULUĞU” PROJESİ

Uzlaşma kültürünü toplumun tabanına yaymaya yönelik başlattığımız sosyal sorumluluk projemiz olan “Okullarda Akran Arabuluculuğu”, çok önemsediğimiz bir projedir. Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı çalışmaları kapsamında, İzmir Arabulucular Derneği ( İZARADER) ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle uygulamaya koyduğumuz projemizle, gençlere sorunlarını kendi belirledikleri Lider Öğrencilerle çözmeyi ve iyi insan olmayı öğretiyoruz. Göçlerle yaşanan kültür değişikliğiyle dezavantajlı durumda olan gençleri topluma kazandırmayı hedefliyoruz.

Anadolu’ya yönelik girişimleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

İstanbul dışında İzmir, Aydın, Bursa, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve Çanakkale’den olmak üzere toplam 45 üyemiz var. Anadolu’da daha çok kadına ulaşmak istiyoruz. Konya, Gaziantep, Antalya, Mersin, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Kayseri’den kadınlarımızla iletişim hâlindeyiz. Onlara, dernekleşmenin toplumsal yararlarını, toplumsal dönüşümde kadının önemini, ekonomimizin güçlenmesinde en büyük oyuncunun kadınlar olduğunu anlatıyoruz. Sloganımız “Güçlü Kadın, Güçlü Sektör.” Ancak birleşirsek, güçlenebiliriz. Güçlü olursak engelleri çabuk aşar,hedeflerimize daha çabuk ulaşırız.

Asansör sektöründeki toplam istihdam içinde kadın çalışanların payı biliniyor mu?

Asansör dışarıdan bakıldığında fiziki güç gerektiren meslek grubunda olduğu için, sektörümüzde kadın istihdamı daha çok yönetim kademesinde yoğunlaşmakta. Ancak son yıllarda kanun, yönetmelik ve standartların uygulanmasında, denetim ve kontrol mekanizmalarında kadın mühendislerimiz görev almaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı 2018 yılı raporuna göre sektörde toplam istihdam sayısı 30 bin kişi; ancak kadın istihdam sayısı maalesef bilinmemekte. Asansör sektöründeki kadın iş gücünü belirlemek ve artırmak amacıyla bu yıl çalışmalarımıza başlayacağız. Yaklaşık bir yıllık plan dâhilinde Türkiye genelinde sektördeki kadın istihdamı verilerini çıkartmış olacağız. Bu çalışmalar, sektörümüz için ciddi bir network oluşturacak. AYSKAD, Türk asansör sektöründe ezber bozan bir dernek. Uluslararası normlarda sivil toplumculuk anlayışıyla çalışıyoruz. Tamamlayıcı ve birleştirici bir güç olarak sektörde her platformda varlığımızı hissettiriyoruz.

Sektör, AYSKAD’a nasıl bakıyor?

Sektörde güçlü ve köklü derneklerimiz var. Sektörün büyümesi ve gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yapmışlar ve yapmaya da devam ediyorlar. Ancak bu çalışmalar bize göre yeterli değil. Biz, AYSKAD’ı hem sektörde farklı bir bakış açısı oluşturmak hem de toplumda asansörlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla kurduk. Asansör sektörünün ilk kadın derneğiyiz. Yaptığımız araştırmalara göre dünya asansör sektöründe de bizden başka dernek yok. Kuruluşumuzun üzerinden 1 yıl bile geçmemişken çok ciddi projelere imza atmamızın, sadece mesleki eğitimde değil, sektörün genelini ilgilendiren tüm çalışmalarda varlığımızı hissettirmemizin takdirle karşılandığını görüyoruz.

Kamu kurumları ve odaların ilgisi nasıl? Size desteğinizi belirten somut adımları oldu mu?

Son yıllarda dünyada kadın ekonomisine karşı başlayan yönelim, ülkemizde kadınların gerek emekçi gerek girişimci kimliğiyle birçok alanda kendini göstermesini sağladı. Bu çerçeveden bakıldığında AYSKAD da bu oluşumlardan biridir. Sektörel bazda gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olsun gerek meslek odalarımız olsun AYSKAD’ın kurulmuş olmasından son derece memnunlar ve çalışmalarımızı dikkatle takip ediyorlar. Özellikle kadın iş gücünün iyileştirilmesi, korunması ve artırılması konularında sektörün otorite kurumlarıyla birlikte hayata geçireceğimiz “Asansör Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmasında Kadın İş Gücünün Önemi” konulu çalıştayımızın hazırlıkları sürüyor. Sanayici kadınlara girişim desteklerinin verilmesi, finansmana kolay ulaşım sağlanması, kadın istihdamını arttırmak için teşvik edici destekler verilmesi gibi çok önemli konuları da irdeleyeceğimiz çalıştaydan elde edeceğimiz sonuç bildirimi, sektörümüz için yeni politikalar oluşturulmasını sağlayacağını düşünüyorum.

Biz iyi niyet, samimiyet ve gönüllülük esasıyla yola çıktık. Asansör sektörünün geleceğinde bizim de tuzumuz olsun diyen kadınlarız. Umut vadeden bir derneğiz ve diğerleriyle aramızdaki mesafeyi kapatmak için çok çalışıyoruz. Bu yolda ilerlerken sektörümüzden tam destek bekliyoruz.

Orta ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

Sektörün ara eleman ihtiyacını karşılayacak olan eğitim çalışmalarımızı yoğun olarak sürdüreceğiz. Asansör sanayisi gelişmiş bölgelerdeki meslek liselerinde yeni bölümler açmayı planlıyoruz. Bunların başında Gaziantep ve Konya geliyor. Meslek yüksekokullarında da asansör eğitimleri başlatmak istiyoruz. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde hayata geçirmeyi planladığımız “7 Bölge -7 Okul’da Akran Arabuluculuğu” projemiz için çalışmalarımıza başladık.

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK

Asansörler günlük hayatımızın olmazsa olmazları arasında, ancak toplum olarak hâlâ asansörlere gerekli özeni göstermiyoruz. Asansörlerin güvenli kullanımı için toplumsal bilinç oluşturma çalışmalarına devam edeceğiz. Sektörde yerli firmalarımızın çok uluslu firmalarla rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. Bakanlığımızın yerli ve milli marka oluşturulması konusundaki çalışmalarında aktif rol alacağız. Uluslararası platformlarda Türk Asansör Sektörünün tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz. Türk kadınının çalışkanlığı, azmi ve zekâsının ürünü olan AYSKAD’ı tüm ulusal arenalarda tanıtmak, Türkiye’nin marka olmuş STK’ları arasında yer almak istiyoruz.Türkiye olarak, yeni dünya düzeninde hak ettiğimiz yeri almamız için herkesin çok çalışması gerektiğine inanıyorum.

SEKTÖRÜ YERLİ VE MİLLİ MARKALARLA BÜYÜTMEK

Gayrimenkul sektöründeki büyüme asansör sektörüne doğrudan yansıyor. Yasemin Bulut, bugün Türk asansör sektörünün, yaptığı yatırımlarla yurt içinde 1,5 milyar dolar, yurt dışında 500 milyon dolar işlem hacmine ulaştığını belirtiyor. Yurt dışında kaliteli aksam üretiminde Türk markalarının tercih edildiğini vurgulayan Bulut, sektörün asansör aksamı üretiminde ve ihracatında yakaladığı başarıyı, hizmet ihracatında da hedeflediğini vurguluyor. Yerli ve milli asansör markası oluşturma hedefinin, sektörde birlik ve bütünlük oluşturarak mümkün olabileceğinin altını çizen Bulut, “Devletin bizi şartnamelerle desteklemesini istiyoruz. Kamu kurumlarında yerli ürün kullanılması zorunluluğu getirilmesi, sektörün gelişimine ve kendi markasını oluşturmasına olumlu yansıyacaktır” diyor.